Kontakta oss

Post- & Besöksadress

Hitachigymnasiet
Fredsgatan 27, 771 32 Ludvika

E-post: info@hitachigymnasiet.se

Organisationsnummer: 556608-1740

Fakturaadress

Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB
Hitachigymnasiet
Fack 710, FE736
751 75 Uppsala

Rutiner för klagomålshantering

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

Personal

Alex Jönsson
Lärare

Matematik, fysik

alex.jonsson@hitachigymnasiet.se
Edwin Fransén
Lärare
Övrig personal

IT-stöd, CAD, produktionsutrustning, idrott och hälsa

edwin.fransen@hitachigymnasiet.se
Inga Näslund
Skolledning
Skolledning

Utvecklingsansvarig

inga.naslund@hitachigymnasiet.se010-498 43 32
Jenny Falk
Lärare

Kemi, matematik

jenny.falk@hitachigymnasiet.se
Jonas Bergström
Lärare

Matematik, teknik

jonas.bergstrom@hitachigymnasiet.se
Kaija Holmgren
Lärare

Svenska, kommunikation, entreprenörskap

kaija.holmgren@hitachigymnasiet.se010-498 43 18
Lindha Nylund
Elevhälsa

Kurator

lindha.nylund@hitachigymnasiet.se0240-571054
Magnus Hellqvist
Lärare

Samhällskunskap, idrott och hälsa, historia, religion, entreprenörskap

magnus.hellqvist@hitachigymnasiet.se
Mariella Smeds
Lärare

Spanska

mariella.smeds@hitachigymnasiet.se
Marlene Filmberg
Övrig personal

Administration/Marknad (arbetsort Västerås)

marlene.filmberg@hitachigymnasiet.se010-498 43 35
Martin Hannus
Lärare

Biologi, kemi

martin.hannus@hitachigymnasiet.se
Nina Seppänen
Elevhälsa

Skolsköterska

nina.seppanen@hitachigymnasiet.se070-7918714
Roger Jonsson
Lärare

Produktionsutrustning, mekatronik

roger.jonsson@hitachigymnasiet.se
Stefan Granqvist
Lärare
Lärare

Konstruktion, designmodeller

stefan.granqvist@hitachigymnasiet.se

Följ oss på sociala medier

Stäng